Publikacja: | Aktualności / Absolwenci /

Z przyjemnością informujemy, że VIII edycja konkursu „Brylanty Łazarskiego” została rozstrzygnięta.

Brylanty Łazarskiego to projekt promujący absolwentów Uczelni, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.

W tym roku na mocy decyzji Kapituły Konkursu nagrodzeni zostali: pani Joanna Borczak oraz pan Artur Kaznowski.

Joanna Borczak
Absolwentka Uczelni Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Joanna Borczak od kilkunastu lat pracuje w firmach związanych z medycyną (ochrona zdrowia, sprzęt medyczny). Była odpowiedzialna m.in. za nagrodzony w konkursie „Złote Spinacze” projekt, dzięki któremu wprowadzono na polski rynek pierwszego chirurgicznego robota Da Vinci.

Od kilku lat pełni funkcję Dyrektora Marketingu w firmie Affidea, która jest największym inwestorem i świadczeniodawcą usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w 16 krajach Europy w obszarze diagnostyki obrazowej i radioterapii.

Oprócz zarządzania standardowymi działaniami marketingowymi zajmuje się przygotowywaniem bardzo interesujących społecznych i naukowych projektów, m.in.:

  • „Życiowy przepis” -  doceniony i powielany w innych krajach projekt edukacyjny mający na     celu zwiększenie świadomość tego, jak ważna jest profilaktyka przeciwnowotworowa.           Więcej na: www.zyciowyprzepis.pl
  • „Warsaw Mummy Project” - realizowany wspólnie z archeologami i bioarcheologami Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem było dokładne zbadanie mumii egipskich (prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Politykę oraz Deloitt). Więcej na: www.warsawmummyproject.com
  • „Nie zauważasz nas" – jego celem było m.in. zbudowanie wśród pacjentów z Dolnego Śląska świadomości, że blisko nich istnieje miejsce, w którym uzyskają profesjonalną pomoc w razie choroby nowotworowej. W ramach tej inicjatywy prezentowano sylwetki autentycznych mieszkańców okolic Wałbrzycha, którzy zmagali się z chorobą. W projekt zaangażowały się lokalne władze oraz fundacje AMAZONKI i PRO FEMINA. Kampania ta stała się inspiracją do dyskusji na temat roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej podczas I Kongresu Pracodawców RP, w którym znaczącą rolę odgrywała także Uczelnia Łazarskiego. Zobacz film „Nie zauważasz nas”:  

Artur Kaznowski
Absolwent Uczelni Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

Artur Kaznowski po ukończeniu studiów na Uczelni Łazarskiego zdał w 2007 roku egzamin na aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie i egzamin na aplikację adwokacką w Okręgu Izby Adwokackiej w Warszawie, uzyskując wysoką pozycję. W okresie 2007-2010 odbył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Siedlcach zakończoną egzaminem prokuratorskim z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym czasie uczęszczał na otwarte seminarium doktoranckie prowadzone na Uczelni Łazarskiego. Pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Stefańskiego przygotował i obronił dysertację pod tytułem „Instytucja przeszukania a prawo do prywatności”. Jest autorem publikacji naukowych wydanych w „Prokuraturze i Prawie” oraz „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”.  W 2014 r. został uzyskał stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie, a następnie w 2015 r. został mianowany na stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. W ramach wykonywanego zawodu prokuratora jego działania ukierunkowane były na zwalczanie zjawiska przestępczości zorganizowanej o charakterze narkotykowym i gospodarczym. Rozmiar podmiotowy jak również przedmiotowy zainicjowanych śledztw sprawił, iż postępowania te zostały przeniesione do jednostek organizacyjnych prokuratury wyższego rzędu w tym Prokuratury Krajowej. W efekcie tych działań Artur Kaznowski został powołany w październiku 2016 r. przez zastępcę Prokuratora Generalnego do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, gdzie prowadzi i nadzoruje największe śledztwa związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych. W czasie pracy w Prokuraturze Rejonowej w Garwolinie prowadził wiele szkoleń wewnętrznych dla kadry prokuratorskiej i funkcjonariuszy Policji związanych z tematyką nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym, prawa dowodowego czy postępowania kontradyktoryjnego. W okresie 2013/2014 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 29 września 2017 r.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!