Publikacja: | Aktualności / Konferencje/debaty / Wydarzenia /

Jak przeprowadzić wywiad medyczny, rozmawiać z rodziną chorego, przekazać złą wiadomość, docenić informacje zwrotną, wczuć się w sytuację pacjenta…? Przyszli lekarze będą się uczyć kompetencji komunikacyjnych w inscenizowanych warunkach Centrów Symulacji Medycznej.

Eksperci z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uczelni Łazarskiego będą ustalać standardy kształcenia kompetencji w zakresie komunikacji w zawodach medycznych, z wykorzystaniem centrów symulacji medycznej. 10 czerwca 2017 r. w Uczelni Łazarskiego odbędzie się zamknięte seminarium poświęcone temu tematowi.

Właściwa komunikacja lekarza z pacjentem i jego rodziną oraz lekarza z zespołem medycznym jest warunkiem dobrze poprowadzonego procesu diagnozy i leczenia. Współcześnie rozumiany profesjonalizm lekarza zakłada jego kompetencje nie tylko wobec biomedycznego wymiaru choroby, ale także jej kontekstu socjokulturowego i psychologicznego. Temu założeniu towarzyszy idea aktywnego włączania pacjenta w proces podejmowania decyzji dotyczących jego problemów zdrowotnych. Bez umiejętności komunikowania się lekarza, rozumienia sfery emocjonalnej chorego, jego potrzeb i preferencji nie jest możliwe prawidłowe zbudowanie relacji pacjent-lekarz-rodzina. 

Rola współczucia w komunikacji pacjent – lekarz

Seminarium zakończy otwarty wykład wybitnej znawczyni problemu komunikacji w opiece zdrowotnej prof. Elizabeth Rider z Harvard Medical School i Boston Children Hospital pt. The role of compassion in health communications.

Prof. Elizabeth Rider jest wykładowcą Medical School Uniwersytetu Harvarda, pediatrą z wieloletnią praktyką kliniczną w Boston Children’s Hospital. Jej zainteresowania naukowe oraz praca dydaktyczna koncentrują się na problematyce komunikacji w opiece zdrowotnej, w tym na roli empatii i współodczuwania w relacji pacjent – lekarz. Profesor Rider jest redaktorem czasopisma naukowego „Patient Education and Counseling”, a także przewodniczącą International Research Centre for Communication in Healthcare oraz inicjatorką  International Charter for Human Values in Healthcare, ruchu, który dąży do przywrócenia humanistycznych wartości w praktyce medycyny. 

Program do pobrania tutaj.