Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Biblioteka /

W Lexington Books (wydawnictwo Rowman & Littlefield) opublikowano właśnie książkę dr. Ostapa Kushnira, adiunkta Uczelni Łazarskiego (Katedra Badań nad Polityką), zatytułowaną Ukraine and Russian neo-imperialism : the divergent break.

W Lexington Books (wydawnictwo Rowman & Littlefield) opublikowano właśnie książkę dr. Ostapa Kushnira, adiunkta Uczelni Łazarskiego (Katedra Badań nad Polityką), zatytułowaną Ukraine and Russian neo-imperialism : the divergent break. Można z niej już korzystać w Bibliotece Uczelni Łazarskiego (DK508.849 .K88 2018). Książka poddaje analizie Ukrainę jako młode postkolonialne i postkomunistyczne państwo, które – inaczej niż Rosja – jest podatne na demokratyzację i decentralizację. Aby zrozumieć logikę ukraińskiej transformacji, wydarzenia wewnętrzne i międzynarodowe przedstawiono na tle ich związku z radziecką tradycją polityczną, a także wczesnonowożytną spuścizną państwa kozackiego (XV-XVIII wiek).  Książkę, do nabycia także w wersji elektronicznej, wprowadziło do swoich katalogów ponad 20 bibliotek rejestrowanych w bazie WorldCat.

Fot.: M. Rek, H. Hollender