Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa rekomenduje się:

  • ograniczenie lub rezygnację z podróży zagranicznych w kierunkach ryzyka epidemiologicznego lub poprzez centra zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (lotniska międzynarodowe, miejscowości wypoczynkowe w rejonach występowania koronawirusa).
  • ograniczenie aktywności społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu) i monitorowanie swojego stanu zdrowia w sytuacji powrotu w ciągu ostatnich 21 dni z Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Chin, Hongkongu, Tajlandii, Tajwanu, Singapuru, Malezji, Korei Południowej, Japonii, Iranu, Bahrajnu.

Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego i/lub gorączka, należy skontaktować się telefonicznie z Państwową Inspekcją Sanitarną lub zgłosić się na oddział chorób zakaźnych.
Studenci, których dotyczy ten komunikat proszeni są o zgłaszanie się do Dziekana odpowiedniego Wydziału:

  • Wydział Prawa i Administracji – 22 543 53 09
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania – 22 543 53 26
  • Wydział Medyczny – 22 543 53 30

Pracownicy Uczelni Łazarskiego, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z Działem Spraw Osobowych (22 543 54 70) w celu poinformowania o sytuacji i ustalenia dalszych działań formalnych.

Ponadto zaleca się:

  • Często mycie i dezynfekcję rąk. W łazienkach na terenie UŁa znajdują się instrukcje dotyczące dokładnego mycia rąk, a przy wejściach do budynku umieszczone zostały pojemniki z płynem do dezynfekcji.
  • Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej powinno się wyrzucić do zamkniętego kosza.
  • Zachowanie bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.