Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Studenci / Konkursy /

Rusza pierwsza edycja konkursów na najlepsze prace doktorskie oraz nowa odsłona konkursów na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz możliwość odbycia praktyk w centrali lub delegaturze Urzędu.

UOKiK

Konkurs na najlepsze prace doktorskie będzie prowadzony raz na 3 lata. Na tegoroczną, pierwszą edycję można nadsyłać te obronione od 16 października 2012 roku do 15 października 2015 roku.

Wprowadzone zostały także zmiany w konkursie na najlepsze prace magisterskie. Począwszy od tego roku opracowania o tematyce konsumenckiej będą mogły być zgłaszane przez absolwentów wszystkich kierunków, a nie wyłącznie prawa. Zachowane zostały jednak dotychczasowe wymogi, tj. wyłączono zagadnienia bezpieczeństwa produktów (w tym dotyczących nadzoru rynku oraz systemu oceny zgodności), odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług. Laureaci pierwszego miejsca mogą liczyć nie tylko na nagrodę pieniężną, ale także płatne, trwające maksymalnie trzy miesiące, praktyki absolwenckie w centrali lub w jednej z delegatur UOKiK.

Kapituły konkursowe ocenią merytoryczny poziom otrzymanych opracowań, a w przypadku prac magisterskich również edytorski. Szczególnie cenione będą te, które wnoszą nowy wkład w naukę, zawierają badania empiryczne oraz podejmują aktualne tematy. Jak co roku, uwaga przywiązywana będzie też do oryginalności, kreatywności oraz samodzielności w formułowaniu tematów i hipotez badawczych.

Warunkiem udziału w konkursach jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminach oraz dostarczenie kompletnego zgłoszenia do siedziby Urzędu do 31 października 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. Zwycięzcy otrzymają 5 tys. zł (I miejsce - prace magisterskie) oraz 8 tys. zł (I miejsce - prace doktorskie).

Zgłoszenie musi zawierać jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie, streszczenie, oba dokumenty zapisane na elektronicznym nośniku danych, wypełniony formularz, a także zaświadczenie wydane przez władze uczelni potwierdzające m.in. termin obrony pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach umieszczonych na stronie Urzędu.

 

Dodatkowe informacje:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Bereza (konsumenci)
tel. 22 55 60 220
e-mail: katarzyna.bereza@uokik.gov.pl

Monika Dobrzańska (konkurencja)
tel. 22 55 60 502
e-mail: monika.dobrzanska@uokik.gov.pl