Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Konferencje/debaty / Studenci /

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), zrzeszająca działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), ogłasza kolejną (XII) edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące funduszy inwestycyjnych

Celem konkursu jest promowanie wśród studentów rynku funduszy inwestycyjnych, którego rola na rynku kapitałowym znacząco wzrosła w ostatnich latach.
Konkurs dotyczy prac magisterskich, które zostały obronione w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września b.r.

W tym terminie prace należy dostarczyć do siedziby Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: poczta@izfa.pl.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca grudnia 2015 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone na internetowej stronie Izby.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną - 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych - możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Konkurs to świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.