Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Aktualności /

Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Koło Naukowe Młodych Dyplomatów zapraszają studentów Uczelni Łazarskiego do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską na kierunku stosunki międzynarodowe.

Celem konkursu jest:

- podniesienie zarówno ogólnej jakości kształcenia, jak i jakości prac magisterskich,

- promowanie najlepszych prac magisterskich oraz problematyki związanej z szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi.

Zwycięzca konkursu nagrodzony zostanie:

- nagrodą Pani Rektor Uczelni Łazarskiego,

- publikacją pracy na specjalnej stronie internetowej w ramach witryny Uczelni Łazarskiego,

- dyplomem okolicznościowym

Warunki konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich autorów prac magisterskich obronionych na Uczelni Łazarskiego, na kierunku stosunki międzynarodowe w latach 2017-2018,

Termin zgłaszania prac: 31.10.2018 r.

Najlepszą pracę wyłoni komisja w składzie:

- przewodniczący prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

- dr hab. Jacek Więcławski

- przedstawiciel Koła Naukowego Młodych Dyplomatów