Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Konkursy / Studenci /

W ramach konferencji "Problemy ekonomiczne współczesnej Europy" ogłoszony jest konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską wykorzystującą ekonometrię do analizy problemów ekonomicznych.

Papier

Zgłoszenia prac przyjmowane są od 10 do 24 maja 2015 roku.  Udział w konkursie mogą brać wszystkie prace wykorzystujące ekonometrię i napisane w języku angielskim.

Spośród nadesłanych prac komisja w składzie: Olha Zadorozhna oraz Krzysztof Beck wybierze sześć prac, które zostaną zaprezentowane przez studentów podczas konferencji.

Sześciu finalistów będzie musiało w ciągu 15 minut zaprezentować wyniki swoich badań przed jury wybranym spośród uczestników konferencji.

Dla trzech najlepszych wystąpień zostana przyznane nagrody:

  • 1. miejsce - 500zł,
  • 2. miejsce - 300zł,
  • 3. miejsce - 200zł.

Prace będą oceniane ze względu na:

  • aktualność i istotność poruszanego problemu dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej;
  • poziom zaawansowania oraz aktualność wykorzystanych metod analizy problemu
  • adekwatność zastosowania metody do wybranego problemu oraz uzyskane interpretacje wyników.

Prace należy wysyłac do 24 maja na adres:

Zapraszamy do udziału.