Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Studenci / Konkursy /

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza drugą edycję konkursu na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o handlu ludźmi i jego formach,
 • zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania tematyką handlu ludźmi,
 • wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i promocję wyróżnionych w konkursie absolwentów.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów oraz absolwentów szkół wyższych.

Do udziału mogą być zgłoszone prace, których obrona zakończyła się uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy 1 stycznia 2013 roku, a 15 sierpnia 2015 roku.


Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • jeden egzemplarz oprawionej pracy, jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej,
 • zapisanej na nośniku (CD/DVD/pendrive) w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf,
 • streszczenie pracy (maksymalnie 2 500 znaków),
 • zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę.

 

Organizator przewiduje nagrody dla autorów trzech najlepszych prac:

 • nagroda I stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 4 000 złotych;
 • nagroda II stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
 • nagroda III stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych

 

Termin składania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2015 roku.

Prace konkursowe należy składać w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znajdującym się przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godzinach pracy Biura lub pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. Koperta z pracą powinna być oznaczona jako "Konkurs na pracę dyplomową".

Konkurs jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach "Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015".

Więcej informacji o Konkursie na stronie MSW.

Informacje na temat zjawiska handlu ludźmi dostępne są na stronie dedykowanej stronie.