Publikacja: | Kariera /

Uprzejmie informujemy, że trwa konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską. Zapraszamy absolwentów i uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych.

Zakres problematyki:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Nagrody dla zwycięzców:

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 12 197,76 zł oraz staż w wybranej komórce organizacyjnej MSZ lub w placówce zagranicznej Ministerstwa;
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 8 127,84 zł;
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 063,92 zł.

Prace należy zgłaszać do 15 października 2021.

Więcej informacji na stronie.