Publikacja: | Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych / Strona główna /

Zapraszamy studentów i kursantów Uczelni Łazarskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Okamgnienie".

ZASADY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1. Każdy uczestnik przystępując do konkursu akceptuje zasady jego przeprowadzenia.
 2. Początek konkursu: 5 kwietnia 2023 r.
 3. Termin nadesłania zdjęć: 26 kwietnia 2023 r.
 4. Temat: „Okamgnienie”.
  Okamgnienie wydaje się terminem bardzo pojemnym. Oznacza chwilę, moment, bardzo krótki czas. Może odnosić się do każdej dziedziny życia jak również otaczającego świata. Niech zdjęcie w zestawieniu z tytułem inspiruje do rozmów, domysłów, dyskusji. Temat konkursu nawiązuje do utworu Stanisława Lema, któremu będzie poświęcony tegoroczny Dzień Polski zaplanowany na 15 maja. To będzie też dzień ogłoszenia wyników konkursu.
  • mieć dobrą jakość techniczną,
  • być niebanalne i ciekawe,
  • mieć tytuł,
  • powstać między 5 kwietnia a 26 kwietnia 2023 r.
 5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać na konkurs 3 zdjęcia. W wysłanym zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko autora, żeby było wiadomo, czyje są dane zdjęcia.
 6. Zdjęcia powinny być wysyłane na adres mailowy: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl
 7. Format wysyłanych zdjęć: jpg, większy niż 0,5 MB.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu – 15 maja 2023 r. – w konkursie zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz 3 wyróżnienia.
 9. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że:
  • jest autorem załączonych zdjęć,
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć, które, jako utwory fotograficzne, pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
  • posiada odpowiednie zgody na rozpowszechnienie wizerunku osób umieszczonych na zdjęciach,
  • zgadza się na opublikowanie zdjęć w serwisie społecznościowym i na fanpage’u Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego https://www.facebook.com/SJO.Lazarski oraz, jeżeli otrzyma nagrodę, na stronie www.lazarski.pl.

Uczelnia Łazarskiego informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przyznawania, odbioru nagród na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do zakończenia realizacji konkursu.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie czy hostingu.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.