Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Studium języków obcych / Wydarzenia /

Z okazji 25-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Studium Języków Obcych serdecznie zaprasza naszych studentów do udziału w konkursie na esej, którego tematem jest instytucja mediacji w polskim prawie system. Zadanie ma na celu opisanie roli mediacji w polskim ustawodawstwie, jej podstawy prawnej, ewolucji i zastosowania w rzeczywistych sytuacjach. Pod uwagę brane będą dokładność, kreatywność i poprawne posługiwanie się językiem angielskim.

Mediacja – jako platforma rozstrzygania sporów i rozwiązywania konfliktów – odgrywa fundamentalną rolę w świecie prawa i biznesu. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadkach impasu prawnego, nieporozumieniach rodzinnych czy sporów ekonomicznych, po które strony sięgają w nadziei na uniknięcie długiej i finansowo obciążającej rozprawy sądowej. W wielu sytuacjach mediacja daje możliwość zachowania twarzy, wypełnienia zobowiązań lub uniknięcia katastrofy w trakcie kryzysu. Rola mediacji jest więc uznana i odzwierciedlona w polskim systemie prawnym i praktyce prawnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Studium Języków Obcych (SJO) Uczelni Łazarskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.

2. W konkursie mogą wziąć udział  studenci Wydziałów Prawa i Administracji.

3. Praca nie może przekroczyć siedem stron maszynopisu (strona to 1800 znaków ze spacjami). Przyjmowane będą wyłącznie wypracowania przedstawione w języku angielskim.

4. Prace należy przesłać na adres: jezyki.obce@lazarski.edu.pl

5. Termin składania prac do Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego to 6 maja 2022 roku.

6. Zwycięzców ogłosi Komisja Konkursowa złożona z wybranych wykładowców w terminie nie późniejszym niż do 20 maja 2022 r. 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody  ufundowane przez Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.

8. Zgłoszenie się do udziału w konkursie, oznacza zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych, które dostępne są tutaj.