Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych / Wydarzenia /

Masz fajny pomysł jak uatrakcyjnić lektorat lub zmienić jego formułę? Chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sposobów nauczania i uczenia się języków? Wiesz jak pobudzić kolegów z grupy do efektywnych działań i zwiększyć ich motywację do nauki? Masz do polecenia sposoby na zasypiających studentów? Wierzysz w moc innowacji i nowinek technicznych? Weż udział w konkursie i odbierz super nagrodę!

Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego do wzięcia udziału w konkursie „Poprawa jakości i uatrakcyjnienie zajęć językowych”. 

Konkurs ma formę wypowiedzi pisemnej w języku polskim lub angielskim. Praca powinna być napisana na komputerze czcionką 12, spacja 1,5. Objętość - min. połowa strony A4.

Termin składania prac na adres jezyki.obce@lazarski.edu.pl do 15 maja 2018.

Na wszystkich uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a autor najciekawszej pracy otrzyma tablet.

 

Regulamin Konkursu „ Poprawa jakości i uatrakcyjnienie zajęć językowych”

§1. Organizatorem Konkursu jest Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.

§2. Cele Konkursu

1. Włączenie studentów w proces dydaktyczny oraz identyfikacja ich potrzeb.

2. Promowanie wśród studentów postawy odpowiedzialności za proces nauczania i uczenia się oraz rozwijania umiejętności językowych.

2. Motywowanie studentów do nauki języków obcych.

3. Rozwijanie kreatywności studentów.

4. Podniesienie jakości nauczania w SJO.

§3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich studentów Uczelni Łazarskiego.

2. Informacje o Konkursie będą wywieszone na tablicy ogłoszeń SJO oraz w salach lektoratowych, a także podane na stronie internetowej SJO, Uczelni oraz Facebooku SJO.

§4. Termin Konkursu

1. Konkurs odbędzie się od od dnia 8 marca do 15 maja 2018 r.

§ 5. Forma Konkursu

Konkurs będzie miał formę wypowiedzi pisemnej w języku polskim lub angielskim. Praca powinna być napisana na komputerze czcionką 12, spacja 1,5.  Objętość - min. strona A4. Zwycięzcę konkursu wytypuje Komisja Konkursowa składająca się z członków Komisji Jakości działającej przy SJO.

§ 6. Wyniki Konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tablicy ogłoszeń SJO oraz na stronie internetowej SJO, Uczelni oraz Facebooku SJO w terminie 7 dni od jego zakończenia.

§ 7. Nagrody

1. Zwycięzca otrzyma tablet ufundowany przez Komisję Jakości.

2. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają nagrody w postaci gadżetów Uczelni.

3. Rozdanie nagród nastąpi 24 maja 2018.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w na tablicy ogłoszeń SJO oraz na stronie internetowej SJO i Facebooku SJO.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu.