Publikacja: | Prawo / Aktualności /

Zapraszamy studentów III, IV i V roku prawa do udziału w konkursie „Acta non verba” organizowanego po raz trzeci przez Kancelarię KNTM.

Przedmiotem konkursu będzie napisanie eseju prawniczego na jeden z zaproponowanych tematów :

  1. Kryptowaluty w świetle polskiego ustawodawstwa.
  2. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - aktualne uregulowania i propozycje zmian w procedurze.

Autorzy dwóch najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000  zł każda, nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo prawnicze C.H.Beck, wydawnictwo SILESIA PROGRESS oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep Gryfnie.

W celu wsparcia rozwoju najlepszych studentów prawa, Kancelaria oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych oferuje możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii KNTM w Katowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim propagowanie wśród studentów praktycznego podejścia do prawa, nauczenie młodych adeptów prawa analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów, z którymi przyjdzie im się spotkać w trakcie przyszłej kariery zawodowej. Co więcej, wypowiedź pisemna pozwoli nauczyć studentów poprawnego interpretowania przepisów prawnych oraz formułowania wniosków de lege ferenda.

Dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie internetowej Kancelarii (www.kntm.pl) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/KancelariaKNTM).

Eseje wraz z oświadczeniami dostępnymi na stronie www.kntm.pl/konkurs należy przesłać drogą mailową do dnia 20 maja 2019 r. na adres: konkurs@kntm.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 17 czerwca 2019 r. na stronie www.kntm.pl.