Publikacja: | Aktualności / Wydarzenia / Konferencje/debaty /

Zapraszamy na konferencję na temat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia.

6 czerwca 2019 r. Rada UE przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia. Po opublikowaniu Dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementowanie jej do krajowych porządków prawnych. Przy tej okazji będzie można dokonać pewnych zmian w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Wydarzenie stanowi rozpoczęcie publicznej, ogólnokrajowej debaty na temat restrukturyzacji i upadłości. Jednym z jej celów jest zidentyfikowanie obszarów, które wymagają korekty legislacyjnej.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2019 w siedzibie Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji, program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo TUTAJ.