Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / CKP /

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję naukowo-ekspercką poświęconą perspektywom polityki zdrowotnej w obszarze stwardnienia rozsianego w naszym kraju.

Konferencja

Wydarzenie odbędzie się 16 marca 2016 w siedzibie Uczelni Łazarskiego.

Celem konferencji jest analiza obecnego stanu opieki zdrowotnej nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce oraz wskazanie rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby poprawić sytuację tej grupy chorych.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja raportu "Stwardnienie rozsiane - zarządzanie chorobą: Propozycje rozwiązań problemów", w którym przedstawiono założenia proponowanej strategii leczenia i rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.

Szczególne miejsce wśród projektowanych rozwiązań zajmują:

  • kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rehabilitacji pacjentów z SM,
  • stworzenie rejestru chorych na stwardnienie rozsiane.


Analizowane w dokumencie narzędzia zostały poprzedzone analizą kosztów stwardnienia rozsianego w Polsce, której wyniki znajdują się we wcześniejszej publikacji Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia - raporcie "Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego w Polsce (Biała Księga)".
Wierzymy, że kolejne opracowanie da nowy impuls do podjęcia szerokiej debaty eksperckiej na temat optymalizacji opieki nad pacjentami z SM w naszym kraju.
Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i społeczną, klinicystów oraz reprezentantów organizacji pacjentów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami i strategicznymi kierunkami opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 11 marca 2016 r., e-mail: izwoz@lazarski.edu.pl.