Publikacja: | Konferencje/debaty / Aktualności /

Uczelnia Łazarskiego wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Biuro Regionalne w Poznaniu zaprasza na konferencję, której celem jest poprawa świadomości przedsiębiorców co do spektrum metod pomocy oraz promowanie wsparcia nie tylko w ujęciu finansowym, ale również psychologicznym i społecznym.

Eksperci i doświadczeni praktycy specjalizujący się w tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw przedstawią rozwiązania prawne i instytucjonalne stanowiące realną pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie i umożliwiające zapobieżenie przedwczesnej upadłości czy likwidacji.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2023 roku w siedzibie Uczelni Łazarskiego w formie stacjonarnej i online.

Szczegółowe informacje i rejestracja na konferencję