Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

w dniach 24-25 listopada, w Poznaniu, odbyła się Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W trakcie wydarzenia poruszono wiele tematów, w tym m.in. praktyczne kwestie związane z funkcjonowaniem uczelni, proponowane zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dużo czasu poświęcono także na dyskusję dotyczącą planowanych przez Ministerstwo regulacji podziału dyscyplin i dziedzin nauki. 

Jeśli chodzi o wynagrodzenia profesorów, adiunktów i nauczycieli akademickich Resort przygotował nowelizację  - projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość płac w 2023r o 12,2%. Wnioskujące o taką zmianę środowisko akademickie, wskazywało, że kwota ta nie uległa zmianie od 2018r i proponowało wzrost o 17,2 %, mając na uwadze koszty związane z inflacją. Ministerstwo na spotkaniu z przedstawicielami szkół wyższych zapowiedziało powrót do przedstawionej propozycji w styczniu przyszłego roku.

Poruszono również temat oszczędzania energii przez uczelnie wyższe. Przepisy zobowiązują uczelnie do złożenia oświadczeń, w których zostaną określone te obszary działalności uczelni, do których będą miały zastosowanie maksymalne stawki energii. 

Jak podkreślał Przewodniczący KRASP rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk -"Działalność szkół wyższych jest bardzo złożona, są różnego rodzaju podmioty gospodarcze działające na terenie uczelni i tu jest ogromny problem z rozróżnieniem, jaka część energii jest przez te podmioty zużywana. Te podmioty działają na rzecz uczelni, na rzecz realizacji misji uczelni".