Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności / Konferencje/debaty /

Wraz z rozwojem technologii obserwujemy powstawanie nowych aktów prawnych – na poziomie krajowym czy w Unii Europejskiej – a także całych działów prawa.

Rozwijają się nowe społeczności, które tworzą pierwsze zręby dobrych praktyk, kodeksów, wspólnie pomagają instytucjom publicznym w zrozumieniu, czym jest dana technologia, jakie wyzwania i szanse może nieść dla systemu prawnego. Tak jest w przypadku technologii blockchain. 

Blockchain i waluty cyfrowe – dlaczego warto tworzyć mądre prawo dla ważnych technologii?

Jakie jest miejsce technologii blockchain w rozwijającej się innowacyjnej gospodarce wspólnego rynku UE? Jakie będzie – i jakie powinno być – stanowisko regulatorów odnośnie do rozwiązań opartych na rozproszonych rejestrach i walutach cyfrowych? Z drugiej strony, jaki jest stosunek do tej technologii banków i innych wielkich instytucji finansowych w kontekście rozwijającej się branży FinTech? Czy wobec niewątpliwych zalet technologii blockchain, m.in. możliwości ograniczenia lub wyeliminowania roli zaufanych pośredników, zmaleje czy wzrośnie rola organów państwa? Jakie nadużycia (w tym cyberprzestępczość) pojawiają się w związku ze wzmożonym korzystaniem z walut cyfrowych? Jaki wpływ na wspomniane trendy może mieć Brexit? Jakie podejście do tych wyzwań obserwujemy w innych krajach, w tym USA, Szwecji czy Szwajcarii?

Te i inne pytania padną na konferencji naukowej Regulacje prawne technologii blockchain i walut cyfrowych, która odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w dn. 25 maja 2017 r. Wystąpią na niej czołowi naukowcy zajmujący się technologią blockchain, w tym prof. Krzysztof Piech, dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. Włodzimierz Szpringer i dr Wojciech Wiewiórowski. 

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim. Zaplanowany jest również panel specjalny w języku angielskim, z gościnnymi prelekcjami on-line nadawanymi z Londynu i Berlina. 

 

Zapisy i szczegółowe informacje na stronie: http://blockchaintechnology.center/conferences/