Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Komitet Organizacyjny Doktorantów Prawa Uczelni Łazarskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Praworządność - zagrożenia i perspektywy” organizowanej w czerwcu 2021 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja stanowić będzie płaszczyznę do eksploracji stanu polskiej praworządności m.in. w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, medycznego, prawa pracy.

Naszym zamierzeniem jest, aby Konferencja była swoistym przesłaniem młodych naukowców do świata:

  • jak widzą oni dzisiejszą praworządność i państwo prawa,
  • czy zapowiadana reforma sądownictwa zmierza w kierunku rzeczywistej reformy czy deformacji prawa,
  • jakie chcieliby pozostawić rekomendacje co do kształtu praworządności w Polsce.

Referaty przyjęte na Konferencję zostaną opublikowane w formie monografii w Oficynie Wydawniczej Uczelni Łazarskiego.

Termin zgłoszenia do udziału w Konferencji w formie 1-stronicowego abstraktu upływa w dniu 15 stycznia 2021 roku. Do abstraktu należy dołączyć 5 słów kluczowych i tytuł referatu oraz dane autora (imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, afiliacja) i przesłać na adres pzip@lazarski.pl .

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru abstraktów.

O zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji osoby zainteresowane zostaną poinformowane do dnia 15 marca 2021 roku. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 10 minut. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wydania zaświadczenia o wygłoszeniu referatu wyłącznie osobom, które osobiście przedstawią swoje badania w czasie Konferencji.

Konferencja prowadzona będzie w formie zdalnej. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Ryszard Stefański
  • dr hab. Aneta Łazarska
  • dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Adres do kontaktu: pzip@lazarski.pl

 

*Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe