Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / Wydział Prawa i Administracji /

Wydział Prawa i Administracji UŁa, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego UŁa oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UŁa wraz z ze Studencką Poradnią Prawną UŁa zapraszają na II Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji - ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość” z okazji jubileuszu 25-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r., od godz. 9:00 za pośrednictwem platformy ZOOM

[Link do wydarzenia na ZOOM]

Konferencja zostanie poświęcona zagadnieniom z obszaru prawa publicznego oraz prywatnego w zakresie informatyzacji działania administracji publicznej oraz sądów, z perspektywy wolności i praw obywatelskich, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz relacji jednostka-administracja. Celem konferencji jest ocena obecnego stanu prawnego oraz wypracowanie postulatów jego zmian w przyszłości. Podejmowana problematyka będzie rozpatrywana w aspektach teoretyczno-naukowych oraz praktycznych. Konferencja stanowić będzie płaszczyznę do pogłębionych i kompleksowych badań nad prawem dla młodych naukowców.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Komitet Naukowy Konferencji:
dr Angelika Kurzawa
dr Łukasz Nosarzewski
mgr Bartosz Kotowicz

Komitet Organizacyjny Konferencji
Anna Maszkiewicz
Mateusz Jakubowski
Marcin Mazur
Michał Walak

Dodatkowe informacje:
prawoadministracyjne@lazarski.pl