Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową pt. „Prawo administracyjne – teoria i praktyka”

Konferencja odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r., od godz. 09.00. za pośrednictwem platformy ZOOM.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem sądownictwa administracyjnego, administracją rządową w Polsce, ustrojem samorządu terytorialnego, wpływem aparatu administracyjnego na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz relacji jednostka – administracja. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach – teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. Konferencja stanowić będzie płaszczyznę do pogłębionych i kompleksowych eksploracji prawa administracyjnego dla młodych naukowców.

Termin zgłoszenia do udziału w Konferencji w formie 1-stronicowego abstraktu upływa
w dniu 22 marca 2021 r. Do abstraktu należy dołączyć 5 słów kluczowych i tytuł referatu oraz dane autora (imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, afiliacja) i przesłać na adres e-mail: prawoadministracyjne@lazarski.pl.
Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 10 minut.

Komitet Organizacyjny Konferencji zastrzega sobie prawo wyboru abstraktów.

O zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji osoby zainteresowane zostaną poinformowane do dnia 31 marca 2021 r.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wydania zaświadczenia o wygłoszeniu referatu wyłącznie osobom, które osobiście przedstawią swoje badania w czasie Konferencji.

Współorganizatorem konferencji jest Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Komitet Naukowy Konferencji:

  • dr Angelika Kurzawa
  • dr Bartłomiej Opaliński
  • mgr Bartosz Kotowicz

 

Dodatkowe informacje:

 

*Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe