Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny /

Instytut Studiów Politycznych PAN i Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową nt.: „30-lecie Trójkąta Weimarskiego. Geneza, działalność, sukcesy, porażki i perspektywy jego renesansu.”

 

 

W sierpniu 2021 roku będziemy obchodzili 30-lecie Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał  bardzo dużą rolę w polityce zagranicznej demokratycznej Polski. Przyspieszył nasz „powrót” do demokratycznej Europy i akcesję Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej.

Trójstronne polsko-niemiecko-francuskie konsultacje ministrów spraw zagranicznych zapoczątkowane w końcu sierpnia 1991 roku w Weimarze miały głównie służyć wspieraniu Polski w jej dążeniach do integracji z Zachodem. W tym zakresie Trójkąt Weimarski spełnił swoją rolę już w latach 1991-2004, ale formuła tej współpracy była  nadal kontynuowana. Ostatnie polsko-niemiecko-francuskie spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych miało miejsce z okazji jubileuszu 25-lecia Trójkąta Weimarskiego w 2016 roku. Jednakże w ostatnich latach kraje Trójkąta Weimarskiego, zwłaszcza Polska kilkakrotnie wspominała o chęci wznowienia współpracy weimarskiej. Może to świadczyć nie tylko o żywotności tej formuły współpracy, ale również o potrzebie jej dalszego istnienia na arenie europejskiej i światowej polityki. Naszym zdaniem, w obecnie trudnej sytuacji międzynarodowej w Europie i na świecie Trójkąt Weimarski jest potrzebny i powinien wznowić swoją działalność.

Celem konferencji jest nie tylko dyskusja na temat genezy Trójkąta Weimarskiego i analiza jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim refleksja nad potrzebą  właśnie jego renesansu i dalszej wszechstronnej polsko-niemiecko-francuskiej współpracy, której tak bardzo potrzebuje dziś  Unia Europejska, NATO, Europa i świat. Do udziału w obradach konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz polityków, dyplomatów i publicystów.

Konferencja odbędzie w dniu 11 maja  (wtorek) 2021 roku, godz. 10.00 – 16.00 na platformie ZOOM. 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailowo na adres:

mgr Mateusz Czasak: mateusz.czasak@lazarski.pl

Link do relacji online prześlemy Państwu kilka dni  przed rozpoczęciem konferencji.

Informacje również na stronie Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

W załączniku znajdą Państwo pełen program spotkania oraz wymogi edytorskie do książki pokonferencyjnej (dla czynnych uczestników konferencji)

 

*Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe