Publikacja: | Aktualności / Instytut Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych / Strona główna /

W piątek, 24 listopada 2023 r., w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa poświęcona narastającemu napięciu w relacjach USA – Chiny zatytułowana „Czy Stany Zjednoczone zatrzymają awans Chin na pozycję hegemona w układzie globalnym?”.

Udział znakomitego grona ekspertów z najważniejszych ośrodków akademickich i opiniodawczych z całej Polski pozwolił na znaczne pogłębienie wiedzy słuchaczy o tych relacjach, koncentrując przy tym ich uwagę nie tylko na tradycyjnych obszarach dyskutowanej rywalizacji, ale także na problemie luki technologicznej w obszarze produkcji półprzewodników czy sztucznej inteligencji. Konferencja ta, zorganizowana przez Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich, wpisała się tym samym na listę najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych z okazji obchodów 30-lecia Uczelni Łazarskiego.