Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Katedra Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego i Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS zapraszają na konferencję „Nowoczesne technologie – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych”. Konferencja Odbędzie się 30 września 2021 roku w Lublinie.

Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, sędziów sądów „gospodarczych”, profesjonalnych pełnomocników, pracowników naukowych (katedr prawa cywilnego, handlowego i katedr postępowania cywilnego).

Cele konferencji:

  • omówienie jak nowoczesne technologie wpływają i jak mogą wpływać na codzienną działalność przedsiębiorców, ich status prawny i ich sytuację w sądzie, w szczególności wykorzystanie technologii w relacjach wewnętrznych danego przedsiębiorcy (kwestie organizacji walnych zgromadzeń, przygotowywanie i składanie sprawozdań itd.), w relacji przedsiębiorca-kontrahent, w końcu w relacji przedsiębiorca-sąd.
  • czy nowoczesne technologie są dziś koniecznością, a może użytecznym rozwiązaniem, czy wpisują się w aktualny model funkcjonowania przedsiębiorców, czy też są dla nich barierą?
  • ustalenie, jak sądy mogą wykorzystać nowoczesne technologie w organizacji procesu oraz rozpraw. Ocena obecnych uregulowań związanych z procesem w formie zdalnej i uwarunkowań związanych ze statusem przedsiębiorców (postępowania gospodarcze). Czy obecne uregulowania są dedykowane przedsiębiorcom, czy można wprowadzić rozwiązania szczególne właśnie na ich potrzeby?
  • rola czynnika czasu w rozstrzyganiu spraw z udziałem przedsiębiorców. W jaki sposób można byłoby wykorzystać nowoczesne technologie w odformalizowaniu postępowań sądowych i ich przyspieszeniu? Czy profesjonalne podmioty są przygotowane na sądy online oraz automatyzację sądów, a w szczególności wydziałów rejestrowych?

Miejsce:

Konferencja odbędzie sią Konferencja odbędzie się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka", które znajduje się przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program Konferencji.