Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / Studenci /

Uczelnia Łazarskiego wspólnie z warszawskim oddziałem Centrum Zrzeszenia Prawników Polskich zaprasza na konferencję "Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne".

Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia, w godzinach 9:00-15:00, na Uczelni Łazarskiego w sali 130.

Celem konferencji jest przybliżenie nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, a także ich znaczenia dla prawa polskiego. Ponadto uczestnicy zastanowią się nad określeniem kierunków, w których powinna podążać polska regulacja o zamówieniach publicznych.

Program:

  • 9:00 - 9:15 Otwarcie konferencji
  • 9:15 - 10:00 Dr Aleksandra Sołtysińska: Zasady wykładni prawa krajowego w świetle dyrektyw UE - orzecznictwo TSUE i sądów krajowych.
  • 10:00 - 10:45 Mgr Sebastian Kowalski-Paszko: Kontrola Komisji Europejskiej nad kwalifikowalnością wydatków ze środków UE jako przykład stosowania prawa UE w zamówieniach publicznych.
  • 10:45 - 11:30 Mgr Sebastian Kowalski-Paszko: System kontroli wydatków ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Doświadczenia dotychczasowe i postulaty zmian.
  • 11:30 - 12:00 Dyskusja
  • 12:00- 12:30 Przerwa
  • 12:30-13:15 Dr Włodzimierz Dzierżanowski: Nowa dyrektywa klasyczna a zakres koniecznych zmian w krajowym prawie zamówień publicznych.
  • 13:15- 14:00 Dr hab.. Ryszard Szostak:Zmiany Prawa zamówień publicznych - ocena założeń Rządu.

 

Wstęp na konferencję jest wolny.


Swój udział należy potwierdzić wysyłając wiadomość na adres e-mail:adam.lipinski@lazarski.pl


Zapraszamy!