Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej online „Własność intelektualna w świetle konstytucji”, która odbędzie się 11 grudnia 2020 r. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z szeroko pojętą tematyką własności intelektualnej nie tylko z perspektywy aktualnej Konstytucji RP, ale również konstytucji z innych części świata oraz z różnych okresów historii.

Do czynnego uczestnictwa chcielibyśmy zaprosić w szczególności studentów i doktorantów nauk związanych z prawem. Każdy kto się zakwalifikuje otrzyma 15 minut na wygłoszenie referatu.
Zachęcamy również do biernego uczestnictwa osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego. Temat powinien zainteresować zwłaszcza twórców, artystów jak i prawników.
W celu rejestracji na wydarzenie zarówno w formie biernej jak i czynnej prosimy wypełnić formularz:
[Link do formularza]

Termin nadsyłania abstraktów (maksymalnie 3 strony A4) to 6 grudnia. Z osobami, które nadesłały abstrakty we wskazanym terminie, będziemy kontaktować się osobiście. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji abstraktów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji w tym harmonogram podamy wkrótce.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: timeofconstitutions@lazarski.pl

Organizatorzy:

  • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego
  • Koło Naukowe Copyright WPiA Uniwersytetu Opolskiego
  • Koło Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego
  • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole
  • Koło Naukowe Prawa UE WPiA Uniwersytetu Opolskiego
  • Koło Naukowe Ordo Iuris Opole WPiA Uniwersytetu Opolskiego