Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Konferencje/debaty /

W dniach 19-20 października 2022 r. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie organizuje konferencję naukową „Lotnictwo i Siły Zbrojne w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym”. Partnerem wydarzenia jest Centrum Weterana.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Stacjonarnie, na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, oraz w trybie zdalnym - do zarejestrowanych uczestników zostanie przesłany link umożliwiający udział w wydarzeniu. Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

W trakcie dwudniowej konferencji, poruszymy m.in. analizę zmian jakie nastąpiły w ciągu minionych 25 lat (na przykładzie "powodzi stulecia") pokazując jednocześnie rolę i znaczenie lotnictwa oraz Sił Zbrojnych w nowoczesnym systemie zarządzania kryzysowego, w szczególności w zapobieganiu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń niemilitarnych. Ponadto w związku z dynamicznym rozwojem rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz zwiększeniem obszarów ich zastosowania podczas konferencji poruszona zostanie problematyka ich wykorzystania w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym. Inicjatywa konferencji zbiega się także z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny, która w art. 11 ust. 3 stanowi: „Siły Zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych, akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Korzystając z doświadczenia zaproszonych ekspertów chcemy zastanowić się nad kierunkami zmian jakie powinny nastąpić w podejściu do zarządzania kryzysowego, tak by w pełni wykorzystać potencjał lotnictwa (w tym także bezzałogowych statków powietrznych) oraz doświadczenia Sił Zbrojnych, a także nad tym, jak obecna sytuacja oraz pojawiające się wyzwania powinny determinować zmiany legislacyjne.

W związku tym, że Uczelnia Łazarskiego jest na polskim rynku prekursorem wprowadzania innowacyjnych kierunków kształcenia podczas konferencji poruszona zostanie także problematyka kształcenia kadr dla potrzeb nowoczesnego zarządzania kryzysowego – jako wyzwania stojącego przed szkolnictwem wyższym, zarówno cywilnym, jak i wojskowym. 

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny >>