Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 16-17.11.2018r. Innowacyjny charakter konferencji pozwoli Państwu na zaoszczędzenie czasu oraz na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki w domowym zaciszu.

 • Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie www.konferencjenaukowe.com.pl lub formularz zgłoszeniowy.
 • Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: www.konferencjenaukowe.com.pl.
 • Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania prezentacji w formacie pdf. do dnia 14.11.2018 r.
 • Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 15.11.2018 r.
 • W dniu 13.11.2018 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji z uwzględnieniem wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning.

Rejestracja na platformę e-learning:

Przebieg Konferencji:

1. Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do zapoznania się z zamieszczonymi prezentacjami na platformie e-learning w dniach 16-17.11.2018 r.

2. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zamieszczonymi prezentacjami wyświetli się komunikat o ukończeniu konferencji. Taka sama informacja zostanie również przekazana na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

3. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość zadawania pytań poprzez adres e-mail: rachwal@konferencjenaukowe.com.pl lub poprze forum dyskusyjne. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania jest obligatoryjne dla każdego uczestnika konferencji;

4. Po zweryfikowaniu ukończenia konferencji zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;

5. W dniu 19.11.2018 r. uczestnicy konferencji otrzymają oficjalne pismo o ukończeniu konferencji.

6. Przesłanie materiałów konferencyjnych nastąpi 19.11.2018 r.

Ważne terminy:

 • Termin przyjmowanie zgłoszeń do 13.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania prezentacji w formacie pdf. do 14.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej do 15.11.2018 r.
 • Termin nadsyłania artykułów do 15.12.2018 r.

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI 139,00 PLN

Opłata obejmuje:
Zaprezentowanie tematu badań na platformie szkoleniowej (on-line).

Materiały konferencyjne oraz ich wysyłkę (harmonogram, certyfikat, faktura, upominki). Dodatkowo istnieje możliwość:

 • Publikacji artykułu w monografii pokonferencyjnej pt: "Poszerzamy Horyzonty", w kwocie 109,00 PLN (powyższa opłata obowiązuje przy udziale w konferencji);
 • Publikacji artykułu w monografii pokonferencyjne pt: "Poszerzamy Horyzonty", w kwocie 199,00 PLN (powyższa opłata obowiązuje dla osób nieuczestniczących w konferencji).

Komitet Naukowy:
Dr inż. Agnieszka Piotrowska - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Małgorzata Bogusz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Jarosław Mikołajczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
Dr inż. Piotr Prus - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Dr Monika Wojcieszak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Dr inż. Anna Sieczko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny
Dr Anna Janicka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Artykuły i zapytania należy nadsyłać na adres e-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com. 
Przesłane artykuły zostaną opublikowane do 31 grudnia 2018 r., w formie monografii pokonferencyjnej, pt. "Poszerzamy Horyzonty".
Opłata dla osób, które nie nadeślą artykułów i nie zaprezentują wystąpienia nie ulega zmianie.