Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / Wydział Medyczny /

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 10 grudnia 2022 r. w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Uczelnia Łazarskiego jest współorganizatorem wydarzenia.

Program konferencji:

9:00-9:20 - Rejestracja uczestników
9:30-9:45 – Powitanie uczestników konferencji przez prezesa NIL - dr Łukasza Jankowskiego
9:45-10:00 - Wstęp - prof. Bożena Urbanek

Sesja I godz. 10:00

 • Jan Wnęk - Popularyzacja wiedzy medycznej w społeczeństwie polskim w latach 1956-1970
 • Joanna Lusek - Plakat w służbie medycyny. Plakat medyczny w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 • Aistis Żalnora - Social aspects of hygiene education and promotion of a healthy lifestyle in Soviet Lithuania in 1944-1989.
 • Joanna Majchrzyk- Mikuła – Pierwszy model medycyny szkolnej w powojennej Polsce
  • Dyskusja 11:00-11:15
  • Przerwa 11:15-11:45

Sesja II - godz. 11:45

 • Agnieszka Kozińska - Alkoholizm jako problem społeczny w świetle poufnych sprawozdań przygotowanych na posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, 28 lipca 1987r.
 • Danuta Augustynowicz - Zwalczanie chorób wenerycznych występujących w pierwszych latach powojennych wśród żołnierzy WP na łamach „Lekarza Wojskowego”.
 • Magdalena Muskała – Walka z gruźlicą na Białostocczyźnie po II wojnie światowej.
 • Maria Ciesielska – Pomoc medyczna świadczona Żydom ocalałym z obozów koncentracyjnych tuż po zakończeniu działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia choroby głodowej.
  • Dyskusja 12:45-13:00
  • Obiad 13:00-14:00

Sesja III - godz. 14.00

 • Małgorzata Stawiak-Ososińska - Instytucjonalna opieka położnicza nad kobietą ciężarną i rodzącą w Polsce w czasach PRL-u
 • Aleksandra Szlagowska - Macierzyństwo i zdrowie matki w powojennej Polsce.
 • Małgorzata Marcysiak – „Leczyć czy nie leczyć” - rozwój medycyny geriatrycznej w Polsce w okresie powojennym
 • Marcin Szerle - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Za Falochronem” w Gdyni. Studium przypadku
  • Dyskusja 15:00-15:15
  • Przerwa 15:15-15:45

Sesja IV - godz. 15:45

 • Anna Marek - Leczenie uzdrowiskowe w Polsce w latach 1945-1948
 • Magdalena Paciorek - Ruch higienizacji wsi polskiej przełomu lat 50. i 60. XX w.
 • Maria Lipińska - Opieka zdrowotna w PGR-ach w okresie powojennym na łamach czasopisma "Medycyna Wiejska".
 • Jarosław Sobolewski – Epizootiologia i epidemiologia zoonoz w Polsce w latach 1944 – 1989.
 • Dyskusja 16:45-17:15
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji: ok. godz. 17:30