Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Konferencje/debaty / Wydarzenia /

Pracownicy naukowi Uczelni Łazarskiego opracowali nowy model gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych.

Wyniki projektu badawczego zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Kontrola korespondencji”. Badanie zostało zrealizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego przez zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, dr Bartłomiej Opaliński oraz dr Piotr Brzeziński. W ramach badania przeanalizowano, czy obowiązujące uregulowania prawne związane z udostępnianiem danych telekomunikacyjnych są zgodne z prawem Unii Europejskiej pod względem ilościowym i w zakresie przekazów oraz danych telekomunikacyjnych, w tym billingów.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele służb mundurowych, m.in.: Komedy Głównej Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej i Agencji Wywiadu, a także przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego.

Program konferencji:

Kontrola korespondencji

 • 20 stycznia 2017 r.
  Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, s. 130.
  9:30-10:00 Rejestracja
  10:00-10:15 Rozpoczęcie konferencji
  Wystąpienie dr M. Błońskiego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
 • Panel I. Kontrola korespondencji w procesie karnym
  10:15-10:30
  prof. dr hab. Ryszard. A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego, Węzłowe problemy kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych
  10:30-10:50 prof. dr hab. Piotr Sowiński, Uniwersytet Rzeszowski, Zatrzymanie korespondencji
  10:50-11:10 prof. dr hab. Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uzyskiwanie dowodów w ramach kontroli korespondencji w procesie karnym
  11:10-11:30 prof. dr hab. Krzysztof Woźniewski, Uniwersytet Gdański, Kontrola korespondencji – zagadnienia dowodowe
  11:30-11:50 prof. dr hab. Czesław Kłak, Rzeszowska Szkoła Wyższa, Kontrola korespondencji w praktyce prokuratorskiej
  11:50-12:10 Przerwa kawowa
 • Panel II. Kontrola operacyjna
  12:10-12:30
  prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet w Opolu, Kontrola operacyjna w zakresie kontroli korespondencji
  12:30-12:50 dr Jan Kudrelek, Gdańska Szkoła Wyższa, Kontrola korespondencji – Służba Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu Wojskowego
  12:50-13:10 prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, dr Piotr Brzeziński, dr Bartłomiej Opaliński, Uczelnia Łazarskiego, przedstawienie wyników realizacji projektu badawczego pt. Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2015/17/B/HS5/00472).
  13:10-14:00 Przerwa obiadowa
 • Panel III. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie kontroli korespondencji
  14:00-14:20
  prof. dr hab. Stanisław Piątek, Uniwersytet Warszawski, Uregulowania Prawa telekomunikacyjnego w zakresie kontroli korespondencji. Wprowadzenie
  14:20-14:30 Ireneusz Piecuch, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Kontrola korespondencji - obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
  14:30-14:50 Daniel Szmurło, Kierownik działu ustaleń systemowych, T-Mobile SA, radca prawny, Podmioty uprawnione do żądania udostępniania danych telekomunikacyjnych
  14:50-15:10 Piotr Skibiński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Paweł Baraniecki, Kierownik Działu Projektów Specjalnych i Zarządzania Uprawnieniami, Polkomtel SA, Retencja danych
  15:10-15:30 Wojciech Maciejczak, Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego, Orange SA, Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie kontroli korespondencji
  15:30-15:50 Jerzy Zmysłowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Play sp. z o.o., Współpraca operatorów z uprawnionymi podmiotami.
  15:50-16:20 Dyskusja
  16:20-16:30 Podsumowanie konferencji

Sponsorem Konferencji jest

Intrasoft-TSI sp. z o.o. jest polską firmą zajmującą się budową i dostawą systemów IT realizujących zadania sektora telekomunikacyjnego w zakresie kontroli korespondencji i retencji danych.