Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Doktoraty / Konferencje/debaty /

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego oraz Sekcja Prawa Administracyjnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej objętej honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja odbędzie się 10 maja w trybie online w godzinach 10-15.

Lista prelekcji: 

 • Konstytucyjne podstawy decentralizacji administracji publicznej
 • Modele służby cywilnej – nowa perspektywa regulacyjna w świetle Konstytucji RP
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez organy administracji publicznej
 • Podstawy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów Konstytucji RP
 • Konstytucja RP jako podstawa kontroli działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne
 • Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako wyraz funkcjonowania sądów administracyjnych w demokratycznym państwie prawnym
 • Konstytucjonalizacja sądownictwa administracyjnego II i III Rzeczypospolitej w ujęciu prawno-porównawczym
 • Naruszenie zasady praworządności przez organy administracji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez organy administracji publicznej – przykłady procedury push-back
 • Konstytucyjne aspekty działania administracji w konstytucji marcowej z 1921 r. oraz w konstytucji kwietniowej z 1935 r. – próba porównania
 • Atrybuty samodzielności samorządu terytorialnego wynikające z Konstytucji RP
 • Centralizacja realizacji zadań samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia
 • Pozycja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa
 • Konstytucyjne prawo do składania petycji, wniosków i skarg w świetle kontroli społecznej (obywatelskiej) administracji publicznej
 • Wpływ grup interesu na działanie administracji publicznej, a konstytucyjne ramy lobbingu
 • Dostęp do informacji publicznej na przykładzie udostępniania obywatelom ekspertyz Najwyższej Izby Kontroli
 • Konstytucyjne regulacje funkcjonowania służb ochrony zabytków w Królestwie Hiszpanii
 • Konstytucyjne ograniczenie prawa do strajku dla pracowników administracji publicznej

 

Dołącz do spotkania (ZOOM)

Szczegółowy program konferencji