Publikacja: | Aktualności / Konferencje/debaty /

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję "Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z Wirusowym zapaleniem wątroby typu C" .

Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z Wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Debata ekspertów odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, aula 130 (I piętro, sektor C).
 

Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja wyników badań opisanych w raporcie pt. "Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych". Przesłanką badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była identyfikacja kierunków racjonalizacji opieki medycznej, prowadzących do ograniczenia konsekwencji społecznych, medycznych i ekonomicznych WZW typu C w Polsce.

Celem debaty jest dyskusja nad zaproponowanymi przez ekspertów Uczelni Łazarskiego propozycjami kompleksowych zmian organizacyjnych, które zostały zaprojektowane, jako świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do implementacji w ramach obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia.

W debacie wezmą udział:

  • przedstawiciel MZ,
  • przedstawiciel NFZ,
  • przedstawiciel AOTMiT,
  • przedstawiciel ZUS,
  • prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV, kierownik Katedry chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im . Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
  • prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, NF - PZH,
  • prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
  • przedstawiciele organizacji pacjenckich.

 

Zapraszamy!