Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Instytut Studiów Politycznych PAN i Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego zapraszają do wzięcia do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 21 maja 2015 roku w murach naszej uczelni.

Konferencja: Federalizm szansą czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej

Stanowi ona kontynuację corocznych konferencji naukowych poświęconych Unii Europejskiej i jej wielu aspektom i problemom.


Obrady konferencji będą toczyły się w ramach trzech następujących grup tematycznych:

  1. Federalizm - jego geneza oraz aspekty teoretyczne i koncepcje rozwoju.
  2. System polityczny współczesnej Unii Europejskiej i jego mankamenty.
  3. Unia Europejska jako federacja demokratycznych państw narodowych - przesłanki, szanse i zagrożenia dla jednoczącej się Europy oraz jej perspektywy.

Zapraszamy do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji.


W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją wraz z tekstem referatu do 3 maja 2015 na adres:

Zakład Europeistyki - Instytut Studiów Politycznych PAN
ul. Polna 18/20
00 - 625 Warszawa

lub na adres mailowy sekretarza konferencji mgr Adriana Chojana:achojan@isppan.waw.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załaczonych dokumentach.