Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

13 listopada 2018 roku odbyła się konferencja Fashion Economy Moda 4.0, dotycząca polskiego rynku fashion i perspektyw jego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne wnioski z raportu „Rynek mody w Polsce”, opracowanego przez KPMG we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. Wydarzeniu towarzyszyły również panele z udziałem ekspertów, dotyczące m.in. zagadnień takich jak: nowe technologie w branży fashion, przyszłość branży odzieżowej czy marketingu modowego.

Polski rynek odzieżowo-tekstylny należy do jednego z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Polacy w umiarkowany sposób interesują się modą i w większości dokonują przemyślanych zakupów odzieży lub obuwia. Czynnikami decydującymi o wyborze konkretnego produktu są przede wszystkim fason oraz cena produktu. Ponad 40% konsumentów przyznaje, że kupuje odzież przynajmniej raz w miesiącu. Połowa respondentów dokonała zakupu odzieży lub obuwia przez internet w ciągu ostatniego półrocza, kierując się najczęściej oszczędnością oraz wygodą – wynika z najnowszego raportu pt. „Rynek mody w Polsce”, przygotowanego przez KPMG we współpracy z Akademią Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.

Publikacja charakteryzuje stan polskiej branży odzieżowej i tekstylnej, przedstawia zwyczaje zakupowe i czynniki decyzyjne konsumentów oraz obserwacje przedsiębiorstw działających na rynku.

Raport przybliża także wyzwania i szanse, jakie stoją przed firmami z branży odzieżowej oraz pracownikami tego sektora w kontekście edukacji i rozwoju ich kompetencji. Obszary te zostały poddane analizie przez ekspertów Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.

„Szeroko rozumiana branża mody stwarza duże możliwości kreowania nowatorskich specjalizacji. W przemyśle modowym, ze względu na jego złożoną specyfikę, ważna jest wiedza nie tylko z obszaru projektowania czy inżynierii w zakresie włókiennictwa i przemysłu mody, ale także zarządzania, w tym zarządzania marketingowego, komunikacji, prawa mody. Niezwykle istotne są także tzw. umiejętności miękkie. Rozwój odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji pracowników tego sektora warunkuje jego stabilny wzrost i powinien być przedmiotem zainteresowania, zarówno na poziomie polityki sektorowej, jak i działań pojedynczych przedsiębiorców. Ma to tym większe znaczenie, że w 2016 r. w branży tekstylnej, odzieżowej oraz skórzanej pracowało blisko 200 tysięcy osób. To liczba porównywalna z populacją większego miasta” – mówi Agnieszka Oleksyn-Wajda, radca prawny, kierownik Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.

Konferencję uświetniły także wystąpienia ekspertów z branży fashion, ekspertów KPMG oraz Uczelni Łazarskiego. Udział w panelach dyskusyjnych wzięli m.in. Lidia Kalita, Anna Puślecka, Zbigniew Nasiłowski,  Agnieszka Oleksyn-Wajda, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Iwona Kossmann, Bogusław Słaby, Beata Tadla, Mark Olbrich, Michał Kędziora (Mr Vintage), Jan Adamski, Maciej Szatkowski, Jan Karasek, Agnieszka Smektała, Ula Wiszowata, przedstawiciele DH Vitkac oraz Warsaw Creatives.

Organizatorem konferencji była Akademia Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego, partnerem strategicznym KPMG, a patronat medialny objęli: Elle, Lounge Magazyn oraz Fashion Biznes. Spotkanie odbyło się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony fe.ckp.lazarski.pl.