Publikacja: | Konferencje/debaty / Aktualności /

21 listopada 2017 roku w hotelu Marriott odbyła się Konferencja ekspercka Inwestycje społeczne ZDROWIE + zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską. Jednym z partnerów wydarzenia był Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁa.

Polski system ochrony zdrowia stoi na progu kolejnych zmian. Na tej drodze niezbędne jest zburzenie stereotypu, że pieniądze przeznaczane na ochronę zdrowia nie przynoszą wymiernych korzyści zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wzorem innych rozwiniętych systemów ochrony zdrowia musimy wypracować, ponad podziałami społecznymi i politycznymi, w duchu współpracy wielu środowisk długoterminową strategię inwestycji w zdrowie. Efektywna organizacja systemu ochrony zdrowia, racjonalna alokacja zasobów, optymalny model finansowania, kierunki optymalizacji – to tylko niektóre z przeprowadzonych obrad, składające się na ideę ZDROWIE +, nawiązującą do społecznych programów wprowadzanych w Polsce w ostatnich latach.

Gościem specjalnym konferencji był Kjeld Møller Pedersen z Danii, profesor ekonomii i polityki zdrowia Center of Health Economics Research, COHERE Syddansk Universitet/University of Southern Denmark. Jednym z wykładowców była także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego UŁa.