Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Zapraszamy na Międzyuczelnianą Konferencję organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działające w ramach Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie razem z Pracownią Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca 2021 r. od godziny 9.30 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Gościem specjalnym na Konferencji będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  Pan Tomasz Chróstny.

Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich dodatkowych uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dyrektywa ECN+ przewiduje  ujednolicenie kompetencji krajowych urzędów ochrony konkurencji oraz zwiększenie ich skuteczności w wykrywaniu naruszeń prawa antymonopolowego.

Studenci oraz doktoranci Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku w ramach bloków tematycznych omówią kwestie zwiększenia niezależności UOKIK,  zmiany w programie łagodzenia kar leniency, zmiany dotyczące przeszukań, nowe zasady nakładania kar antymonopolowych oraz ich egzekwowania, a także współpracy krajowych organów ds. konkurencji państw członkowskich UE.

Link do Konferencji:

https://zoom.us/j/96496663626?pwd=UmZPTFRHNnc0emhOVEszTFp6M0dzQT09

Meeting ID: 964 9666 3626

Passcode: eFziw3