Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, która odbędzie się 19 czerwca 2015 r. w gmachu Sejmu, w Sali Kolumnowej (Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8).

Program Konferencji:

11.00 - 11.20 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

- poseł Piotr Zgorzelski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

- dr Mieczysław Błoński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

- mec. Karol Bielski, Prezes Oddziału Warszawa-Centrum Zrzeszenia Prawników Polskich

11.20 - 11.35 poseł Piotr Zgorzelski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - "Dostęp do informacji publicznej w systemach prawnych wybranych państw"

11.35 - 12.00 dr Bartosz Opaliński, Uczelnia Łazarskiego - "Prawo do informacji publicznej jako prawo konstytucyjne"

12.00 - 12.25 dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego - "Węzłowe problemy dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych"

12.25 - 12.50 mec. Karol Bielski, Zrzeszenie Prawników Polskich - "Dostęp do informacji publicznej przetworzonej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego"

12.50 - 13.15 mgr Adam Lipiński, Uczelnia Łazarskiego - "Ustawa o ochronie danych osobowych a ustawa o dostępie do informacji publicznej"

13.15 - 13.35 dyrektor Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP - "Dostęp do informacji publicznej - dobre praktyki w samorządzie terytorialnym"

13.35 - 14.30 Dyskusja - moderator dr hab. Przemysław Szustakiewicz

14.30 Zamknięcie konferencji

- poseł Piotr Zgorzelski - przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Organizatorami Konferencji są:

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 17 czerwca 2015 r. na adres:kstr@sejm.gov.pl