Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Akademia Beck i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na konferencję poświęconą funkcjonowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - od momentu jej wprowadzenia do teraz.

Konferencja: Dostęp do informacji publicznej. 15 lat stosowania ustawy. 22 czerwca 2016

Kiedy?
22 czerwca 2016, godz. 10:00 -17:00

Gdzie?
Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43

Cel:
Niemal 15-letnie funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej wpłynęło na zwiększenie aktywności i świadomości obywateli w zakresie działania instytucji państwa, a władza publiczna za pośrednictwem mechanizmów wdrożonych na jej podstawie sprawnie realizować zasadę informowania obywateli o przebiegu prowadzonych działań czy  wydatkowaniu środków publicznych, pogłębiając zaufanie obywateli do instytucji administracji publicznej. Minione 15-lecie nie było pozbawione problemów związanych ze stosowaniem ustawy - zwłaszcza interpretacyjnych, które na gruncie nowego prawa pojawiały się i pojawiają nadal.

W związku z powyższym, zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której wybitni specjaliści - zarówno przedstawiciele nauk prawnych, jak i praktycy, stosujący na co dzień przepisy ustawy - przekażą Państwu swoją wiedzę i doświadczenie, a także wskażą możliwe sposoby rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem ustawy.

Program:

Część wykładowa

  • Zakres przedmiotowy Ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - dr hab. Przemysław Szustakiewicz
  • Dostęp do informacji publicznej, a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle nowej ustawy - dr Grzegorz Sibiga
  • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w świetle orzecznictwa i praktyki - dr Marlena Sakowska-Baryła
  • Problematyka kosztów udostępniania informacji publicznej - r.pr.  Kamila Kędzierska


Warsztaty z ekspertami

  • Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych - dr Bartłomiej Opaliński
  • Odmowa dostępu do informacji publicznej - r. pr. Barbara Pietrzak
  • Informacja prosta a przetworzona - r. pr. Kamila Kędzierska
  • Proceduralne aspekty  dostępu do informacji  publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - dr  Grzegorz Sibiga


Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisu dostępne są TUTAJ.

Zapraszamy!