Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Studenci / Konferencje/debaty /

Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nowoczesne technologie mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Konferencja: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2015 w godz. 10:00 - 14:30 w auli 58 Uczelni Łazarskiego.

Celem jest przedstawienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na polskich drogach oraz zaprezentowanie nowoczesnych technologii, których zastosowanie może mieć wydatny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
 

Program składa się z trzech sesji tematycznych: 

Sesja I: Aspekty prawne w orzekaniu w sprawach zdarzeń drogowych

Przewodnicząca prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

 • 10:00 Otwarcie konferencji przez prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunona Hołysta i powitanie gości.
 • 10:10 Wykład prof. Ryszarda Krystka.
 • 10:30 Wykład doc. dra Mirosława Bednarskiego - Przewodniczącego Związków Zawodowych Policji: Problemy prawne dotyczace bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 10:50 Wykład dra Sebastiana Ładosia - sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.
 • 11:00 Wykład dra Zbigniewa Wawra - biegłego toksykologa.
 • 11:20 Przerwa kawowa.


Sesja  II: Aspekty praktyczne w sprawach zdarzeń drogowych

Przewodniczący dr Norbert Malec

 • 12:00 Wykład dra Tadeusza Wysockiego - biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.
 • 12:20 Wykład mł. asp. Mirosława Kowalskiego - oskarżyciela publicznego Sekcji Wykroczeń Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
 • 12:40 Wykład Krzysztofa Gosa - instruktora Akademii Bezpiecznej Jazdy.
 • 13:00 Przerwa kawowa.

 

Sesja III:  Nowoczesne technologie mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek

 • 13:30 Przedstawiciel firmy Subaru: Nowoczesne technologie stosowane w samochodach Subaru.
 • 13:50 Przedstawiciel firmy CarTrack: monitoring GPS jako narzędzie weryfikujące styl jazdy kierowcy.
 • 14:10 Przedstawiciel firmy Link4: Zastosowanie monitoringu GPS przy likwidacji szkód zdarzeń drogowych.
 • 14:30 Zakończenie konferencji.

Patronat nad Konferencją objął Prezydent Uczelni Łazarskiego - Juliusz Madej.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.: Prokurator Generalny, Główny Inspektor Transportu Drogowego, minister spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Wstęp na konferencję jest wolny.
 

Potwierdzenie udziału należy przesłać do 17.04.2015 r. na adres email:i.kurowska@lazarski.edu.pl.