Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Wydział Prawa i Administracji /

Konferencja dotyczyła niezwykle ważnej problematyki wpływu standardów likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dyskusji były poddane praktyki zakładów ubezpieczeń związanych z wyceną szkód komunikacyjnych w tym kwestie związane z użyciem oryginalnych części i znaczenie rodzaju używanych części podczas naprawy pojazdów dla bezpiecznego użytkowania pojazdów. Druga część konferencji dotyczyła procesowo - ustrojowych aspektów dowodu z opinii biegłego w tego typu sprawach. Dialog pomiędzy sędziami, biegłymi, zawodowymi pełnomocnikami oraz przedstawicielami nauki pozwolił sformułowanie wniosków de lege ferenda dla ustawodawcy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i odniosło ogromy sukces.