Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / Wydział Prawa i Administracji /

Katedra Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz Automobil klub Polski zapraszają na konferencję Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych, dedykowaną dla Sędziów „gospodarczych i cywilnych”, biegłych sądowych, specjalistów ustawodawcy, prawników, adwokatów i radców prawnych, pracowników naukowych z zakresu prawa i technologii napraw oraz serwisów samochodowych

Data konferencji: 28 października 2021 r.

Miejsce: Warszawa - Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Sala 130

 Cele konferencji:

  • sformułowanie 10 wniosków de lege ferende dla ustawodawcy,
  • omówienie znaczenia i wpływu technologii producenta pojazdu na kształt napraw powypadkowych w Polsce i kwalifikację uszkodzeń,
  • przedstawienie standardów orzeczniczych, prawnych i technicznych w zakresie przywrócenia stanu technicznego  pojazdu sprzed szkody,
  • przeanalizowanie wymogów bezpieczeństwa i niezawodności pojazdu po naprawie a stosowanych rodzajów części  zamiennych do jej wykonywania z uwzględnieniem ich jakości (OE, O, Q, P, PJ, PC, PT, Z),
  • omówienie praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy serwisów i poszkodowanych,
  • przedstawienie rozwiązań dla problemów z wyznaczeniem utraty wartości handlowej korelujących z danymi z rynku,
  • omówienie różnorodności wycen szkód i wartości pojazdów z uwzględnieniem charakterystyki sieci naprawczych,
  • powołanie 2 zespołów roboczych, które po konferencji przygotują usystematyzowane kryteria stosowania części w naprawach powypadkowych pojazdów w zależności od ich jakości oraz zespołu dla opracowania skryptu określającego standardy jakościowe dla opinii biegłych z zakresu motoryzacji