Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w piśmie Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego z dnia 25 stycznia br. po przeanalizowaniu stanu i dynamiki aktualnej sytuacji epidemicznej oraz skali możliwego zagrożenia dla zdrowia studentów i pracowników, władze Uczelni podjęły decyzję o przeprowadzeniu ostatniego w tym semestrze zjazdu studentów Wydziału w formule nauczania zdalnego.

Władze Uczelni Łazarskiego podzielają opinię o przewadze wartości nauczania stacjonarnego nad nauczaniem zdalnym. Zdaniem władz uczelni troska o wysoki poziom wykształcenia studentów Łazarskiego nakazuje podejmowanie starań, aby utrzymać stacjonarny tok nauczania tak długo jak to jest możliwe.

Jednak w sytuacji dzisiejszego zagrożenia epidemicznego, które dwukrotnie wzrosło w czasie ostatniego tygodnia poczucie odpowiedzialności za zdrowie studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji nakazało podjęcie decyzji o przeprowadzeniu ostatniego w tym semestrze zjazdu studentów Wydziału Prawa i Administracji w formule zdalnej.

Decyzja dotycząca trybu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej zostanie podjęta w późniejszym terminie, zgodnie z oceną zagrożenia epidemicznego i możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego na Uczelni.