Publikacja: | Aktualności / Online /

Uczelnia Łazarskiego, jako podstawową formę, planuje prowadzenie zajęć w roku akademickim 2020/2021 w trybie stacjonarnym, czyli w siedzibie Uczelni, zgodnie z harmonogramem zajęć od 1 października 2020 r.

Prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym będzie uwzględniać wymagania reżimu sanitarnego określone przepisami prawa dotyczącymi zwalczania pandemii koronawirusa, w szczególności w zakresie zachowania dystansu społecznego.
Przewidujemy także prowadzenie w ograniczonym zakresie, części zajęć, w trybie zdalnym.