Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Online /

Po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2021/2022.

Realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii i ewentualnymi ograniczeniami w odniesieniu do jednostek szkolnictwa wyższego.

Przedstawiciele społeczności akademickiej Uczelni Łazarskiego zgodnie podnoszą trudności związane z osiągnięciem niektórych efektów uczenia się przy zastosowaniu metod zdalnego nauczania, dostrzegają zmianę proporcji w szeroko rozumianych relacjach i psychologiczne aspekty nauczania zdalnego. Trudności rodzi stworzenie równoległego świata takiego jakim był, gdy w Uczelni prowadzone było kształcenie stacjonarne. W trybie zdalnym trudniej jest realizować życie akademickie we wszystkich jego wymiarach. Prawie wszyscy pragną powrotu społeczności akademickiej do kształcenia w murach uczelni.

Nowe praktyki dydaktyczne, jakie przyniosło ze sobą kształcenie w trybie zdalnym, wniosły wiele dobrego i innowacyjnego, stąd warto docenić ich wartość oraz kontynuować najlepsze rozwiązania.  

Kształcenie w przyszłym roku akademickim w Uczelni Łazarskiego z zasady będzie więc stacjonarne, chyba że konieczne okaże się wprowadzenie wyjątków wynikających z uzasadnionych potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych.

Prof. dr hab. Maciej Rogalski
Rektor Uczelni Łazarskiego