Publikacja: | Biblioteka /

Biblioteka zawiadamia uprzejmie, że aktywacja konta bibliotecznego jest dostępna po przejściu szkolenia bibliotecznego. Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą zastąpić szkolenie biblioteczne zaliczeniem modułu Korzystanie ze źródeł w ramach przedmiotu Metodyka studiowania i prowadzenia badań I (stacjonarni 22 XI, niestacjonarni 5 XI lub 26 XI).

Część studentów niestacjonarnych i stacjonarnych zaliczyła już szkolenie biblioteczne w ramach dnia organizacyjnego w dniu 23 IX oraz w terminach ogłaszanych później przez Bibliotekę. Pozostali mają do wyboru następujące terminy:

·       Soboty: 12:00 i 13:00

·       Niedziele: 9:30

·       Od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 i 16:30

·       Piątki:  8:30

Szkolenia w języku angielskim: w ramach przedmiotu Academic Writing.
W miarę zapotrzebowania także we
wtorki i środy o godz. 8:30.  

Prosimy o wcześniejsze zapisy w Wypożyczalni (Biblioteka, I p., sektor F, e-mail biblioteka@lazarski.edu.pl, tel. 22 543 5390). Przypominamy, że Biblioteka jest czynna od soboty dn. 30 IX w godz. 8-19 (w środy w godz. 8-12 i 14-19, w niedziele w godz. 9-17).
W wypadku zapotrzebowania, terminy szkoleń zostaną też ogłoszone na listopad. Szkolenie trwa ok. 30 min. 

Aktywacja konta jest niezbędna do wypożyczania książek do domu. Studentów bez aktywowanego konta zapraszamy do Czytelni (to samo wejście) z elektroniczną legitymacją studencką lub kartą biblioteczną naszej Biblioteki: mogą oni korzystać na miejscu z bogatych zbiorów i usług. Zaliczenie szkolenia ma jednak na celu ułatwienie także tych czynności.