Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Wydział Prawa i Administracji /

Zapraszamy na spotkanie pt. „Zamówienia publiczne oczami praktyka. Robienie przetargów czy coś więcej?”.

Dr hab. nauk prawnych, radca prawny Włodzimierz Dzierżanowski w trakcie prelekcji odpowie m.in. na pytania:

  • Czy zamówienia publiczne to tylko robienie przetargów?
  • Czy warto poszerzać wiedzę o zamówieniach publicznych?
  • Czy specjaliści do spraw zamówień publicznych są poszukiwani na rynku pracy?

Spotkanie odbędzie się w 13 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w sali numer 106 na Uczelni Łazarskiego.


Włodzimierz Dzierżanowski w latach 2002 – 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialnego za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych aquis communitaire, integrację z Unią Europejską oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor programów wsparcia przedsiębiorców w zakresie rynku zamówień publicznych.

Był także Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. Odpowiadał za przygotowanie analiz z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, opinii do aktów prawnych, opracowywanie programów rozwoju sektora przedsiębiorstw i jego związków z polityką regionalną, zarządzał projektami rozwoju firm i rozwoju regionalnego, w tym programami Phare.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego oraz współautorem komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Ponadto jest wykładowcą zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku szkołach wyższych.