Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Studenci /

Interesujesz się prawem europejskim? Zostań członkiem koła naukowego, które przygotuje Cię do bycia specjalistą w tej dziedzinie.

Koło Naukowe Prawa Europejskiego - EuroLex zaprasza!

Celem koła jest popularyzacja prawa UE i integracji europejskiej wśród studentów oraz działalność naukowo-badawcza.

W ramach koła działają dwie zasadnicze sekcje:

  • Prawo ustrojowe UE, które zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi instytucji UE, źródłami prawa UE, systemem ochrony prawnej i praw podstawowych w UE.
  • Prawo materialne UE, którego przedmiotem działalności są zagadnienia swobód i mechanizmów rynku wewnętrznego, prawa konkurencji i wybranych polityk UE.

Koło Naukowe Prawa Europejskiego - EuroLex było organizatorem wielu ciekawych wydarzeń związanych z problematyką unijną: konferencji naukowych, np. I Konferencji Naukowej pt. "Rola Konstytucji w Prawie Unii Europejskiej", czy debaty pod patronatem Komisji Europejskiej poświęconej 10-leciu Polski w Unii Europejskiej.

Opiekunem naukowym koła jest dr Dominika Harasimiuk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie przez 8 lat pracowała jako asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora w 2007 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa UE. W 2005 r. ukończyła studia z prawa europejskiego w Centre Europeen Universitaire w Nancy, gdzie uzyskała dwa dyplomy DEA Droit Communautaire i DESE. Specjalizuje się w prawie UE, a w szczególności w prawie rynku wewnętrznego i prawie reklamy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod adresem:

eurolex.lazarski@gmail.com