Publikacja: | Biblioteka /

W styczniu b. r. dr Spasimir Domaradzki przedstawił przywiezione z podróży naukowej do Włoch cyfrowe kopie książek, rozdziałów z książek, raportów i artykułów z czasopism, dostępne w uniwersytecie, który go gościł, z sugestią udostępniania ich na zasadzie peer-to-peer członkom naszej społeczności. Wtórniki te powstały w wyniku digitalizacji lub zostały pobrane z różnych baz danych, zasadniczo niedostępnych w Łazarskim. Zdeponowano je na komputerze dyrektora Biblioteki.  Jesteśmy wdzięczni dr Domaradzkiemu za szlachetną inicjatywę i podjęty wysiłek.

Przesłanie wykładowcom pierwszego spisu materiałów (książek) nastąpiło w dn. 5 VII 2017. W Bibliotece znajduje się kopia tego spisu. Studentów także zapraszamy do korzystania -- są tam głównie klasyczne, nie zdezaktualizowane, czasem zupełnie nowe prace z zakresu stosunków międzynarodowych i teorii polityki. Gdyby ktoś reflektował na któryś utwór (publikację), proszę pisać na adres: h.hollender@lazarski.edu.pl. Prześlemy spis jako załącznik(i) do e-maila. Gdyby zainteresowanych było wielu, zastanowimy się nad udostępnieniem materiałów na serwerze przygotowanym do samoobsługi, np. w powstającym repozytorium. Najintensywniej wykorzystywane utwory mogą być skatalogowane.

Spis książek obejmuje 68 pozycji i jest sporządzony według następujących zasad:

  • objęto nim w układzie alfabetycznym książki lub części książek, nigdy jednak nie poszczególne rozdziały (te znajdą się w oddzielnym spisie)
  • do identyfikacji utworów służy skrócony opis bibliograficzny
  • dodatkowy komentarz informuje o: przydziale do pewnego podzbioru (sprawa techniczna), postaci fizycznej, i zawartości plików, a także -- wybiórczo -- istnieniu opublikowanego polskiego przekładu.
  • w stosunku do całego materiału nie wykonano sprawdzenia, czy poszczególne utwory nie istnieją w otwartym Internecie lub jednak w którejś z baz dostępnych dla członków społeczności naszej Uczelni.
  • niektóre wtórniki nie zawierały pełnego tekstu publikacji, więc podane opisy mogą się nieco różnić od tego, czym utwór faktycznie jest; zwłaszcza nieprawidłowa może być data wydania. 

Prosimy o uwagi i zapraszamy do korzystania ze zbioru.