Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zajęła 6. miejsce na Liście Stu 2022 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

„Serdecznie dziękuję za to niezwykle budujące wyróżnienie. Jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa. Pracujemy w wyjątkowym sektorze, możemy bowiem poprzez wspólną pracę dać ludziom to, czego pragną najbardziej – zdrowie i lepsze, wygodniejsze życie. Moim zawodowym mottem jest integrować ludzi wokół ważnych idei. W ramach projektów, od lat realizowanych w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczeni Łazarskiego oraz programów podyplomowych i MBA dedykowanych sektorowi medycznemu, którymi kieruję w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, doświadczam jeszcze większej siły w kreowaniu zmian. To na płaszczyźnie tych instytucji rozwijają się idee mające realny i mierzalny wpływ na budowanie systemu ochrony zdrowia, w centrum którego stoi pacjent. To niesamowite, jak wiele możemy się od siebie nauczyć i jak wiele możemy zyskać, gdy otwieramy się wzajemnie na swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i współpracę” - komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka jest autorką licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (członek rady od 2010 r.). Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia oraz kierownik merytoryczny wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych profesjonalistom medycznym, kadrze zarządzającej placówkami leczniczymi oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Za propagowanie wzorów świadomego przywództwa pełnego empatii, szacunku i uważności laureatka pierwszej edycji konkursu „Sustainable Impact” w kategorii Lider. Laureatka konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie publiczne.

Dr Małgorzata Gałązka - Sobotka po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce Listy Stu w kategorii System ochrony zdrowia. Tegoroczne 6. miejsce to awans z miejsca 9.

Lista Stu to plebiscyt lekarzy i osób, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce organizowany przez „Puls Medycyny” od 2004 r. (20. edycja). Laureaci wybierani są przez zespół jurorów, którzy głosują w dwóch kategoriach rankingowych: Medycyna oraz System ochrony zdrowia. Więcej informacji na stronie LISTA STU 2022: znamy wyniki plebiscytu! - Puls Medycyny - pulsmedycyny.pl